सङ्गठ-स्वरूप

  • कार्यलय टिम केन्द्रीय
  • समिति प्रवास
  • ब्यूरो शाखा समिति
  • उपशाखा समिति